REGULAMN KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUGI CHECK-IN QR. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą licencją i warunkami użytkowania ("Licencja").

Pobieranie lub użytkowanie oprogramowania i usługi serwisu internetowego Check-In QR działającego w domenie checkin-qr.pl ("Oprogramowanie", "Usługa") oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki zawarte w tej licencji. Jeżeli nie zgadzasz się w warunkami, nie używaj Oprogramowania.

1. Informacje ogólne

a) Podmiotem świadczącym usługę Check-In QR oraz właścicielem serwisu www i oprogramowania jest firma RADEAL sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 945217173, numer KRS: 0000449093 zwaną dalej RADEAL, Operator.
b) Definicje pojęć używanych w regulaminie:
Usługa – Usługa on-line świadczona poprzez serwis internetowej www.checkin-qr.pl oraz aplikację mobilną Check-In QR.
Klient, Użytkownik – Firma (właściciel oraz pracownicy) korzystająca z usługi.
Uczestnik – osoba obsługiwana przez Klienta jako gość imprezy.
Wersja testowa – Usługa świadczona bezpłatnie, może być ograniczona czasowo i funkcjonalnie.


2. Zamówienie usługi

a) Zamówienie usługi następuje poprzez rejestrację on-line czyli wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.checkin-qr.pl.
b) Po rejestracji Klient, usługa działa w bezpłatnym trybie testowym. Klient ma możliwość wybrania rodzaju i okresu abonamentu oraz dokonania zamówienia usługi płatnej.
c) Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas zamówienia usługi.
d) Rejestracja aktywuje usługę w wersji bezpłatnej i nie ponosi za sobą żadnych skutków finansowych. Korzystanie z usługi płatnej następuje dobrowolnie poprzez wybór i opłacenie odpowiedniego abonamentu.


3. Korzystanie usługi

a) Klient nie może korzystać z usługi w sposób inny niż wynika to z jego przeznaczenia i dokumentacji.
b) Klient ma możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia poprzez adres email: biuro@checkin-qr.pl w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.
c) Komunikacja z usługą Check-In QR odbywa się kanałem szyfrowanym uniemożliwiającym podsłuchiwanie treści danych.
d) Do korzystania z pełnej funkcjonalności niezbędna jest aplikacja mobilna Hostów do skanowania kodów QR - zaproszeń.
e) Aplikacja Hostów dostępna jest do pobrania bezpłatnie ze sklepu Google Play na telefony z systemem Android. Instalacja aplikacji mobilnej Hostów na telefonach leży po stronie Klienta.   

4. Płatność za usługi, reklamacje, rezygnacja z usługi.

a) Bezpłatny okres testowy nie jest ograniczony czasowo, jednak może skrócony lub wyłączony przez Operatora.
b) Płatności za usługi płatne dokonywane są przelewem lub  za pośrednictwem systemu płatności on-line PayU.
c) Okres abonamentowy wynosi 1 miesiąc lub jeden rok.
d) Aktualny cennik usług dostępny jest na stronie Cennik.
e) Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym okresie.
f) W przypadku rezygnacji z usługi przed końcem opłaconego okresu abonamentowego, Użytkownikowi unie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany okres.
g) Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Oprogramowania należy zgłaszać elektronicznie na adres biuro@checkin-qr.pl.
h) Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

5. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych

a) Rejestracja użytkownika i korzystanie z usługi wymaga podania danych takich jak adres e-mail będący postawą autoryzacji, hasło, dane firmy wraz z numerem NIP oraz dane osoby kontaktowej.
b) RADEAL zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.
c) Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane jest RADEAL z siedzibą w Krakowie.
d) Jakiekolwiek dane przekazywane do RADEAL wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usługi oraz do analizy statystycznej klientów RADEAL. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.
e) RADEAL zapewnia ochronę tych danych poprzez stosowanie środków technicznych, takich jak jak połączenie szyfrowane SSL.
f) Użytkownik sam decyduje o treściach wprowadzanych do systemu dotyczących korzystania usługi (dane uczestników, treści informacyjne) oraz za nie odpowiada.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

a) Operator nie gwarantuje prawidłowego działania Oprogramowania na Twoim urządzeniu. W przypadku nieprawidłowego działania należy zaprzestać korzystania z Oprogramowania. 
b) Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania (pośrednie lub bezpośrednie), utratę zysków, utratę informacji, i jakiekolwiek inne straty. Także z powodu przerw lub braku działania Oprogramowania.

7. Postanowienia końcowe

a) Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
b) Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i Usługi po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.