REGULAMN KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUGI CHECK-IN QR. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem użytkowania oraz Polityką prywatności serwisu Check-In QR.
Użytkowanie serwisu Check-In QR. oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki zawarte w regulaminie.


§ 1. Warunki użytkowania

 1. Przez zwrot Serwis określa się stronę www w domenie i subdomenach "checkin-qr.pl" wraz z treścią, plikami html i grafiką.
 2. Właścicielem Serwisu jest firma Radeal sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach 32-091, ul. Fiołkowa 1. NIP: 9452171733, Regon: 122756670, KRS: 0000449093, zarejestrowana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieśca w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dalej zwana Radeal sp. z o.o.
 3. Zabrania się kopiowania Serwisu, jak również wykorzystywania go niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Usługa - funkcjonalność serwisu udostępniona do wykorzystania Klientom.
 5. Klient - osoba, firma lub inny podmiot korzystający z usług serwisu.
 6. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa.
 7. Cześć funkcjonalności Serwisu dostępna jest po zalogowaniu się.
 8. Rejestrując się w serwisie użytkownik musi podać prawdziwe dane. W innym przypadku jego konto może zostać usunięte.

§ 2. Użytkowanie usług
 1. Zakres usług bezpłatnych i wersja testowa usług mogą zostać w dowolnym momencie zmodyfikowane lub wyłączone.
 2. Usługi płatne stają się dostępne po wyraźnej akceptacji i po opłaceniu zamówienia przez użytkownika.
 3. Użytkownik zamawia usługę poprzez formularz na stronie Serwisu.
 4. Zakończenie świadczenia usługi następuje poprzez:
 5. Automatycznie po zakończeniu okresu opłaconego abonamentu
 6. Braku aktywności konta w wersji bezpłatnej przez okres 60 dni
 7. Na wniosek użytkownika
 8. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób naruszający postanowienia regulaminu lub przepisów prawa.
 9. Innych okoliczności zawartych w niniejszym regulamnie.
 10. Płatności za abonamenty użytkownicy z Polski dokonują za pośrednictwem systemu PayU lub przelewem tradycyjnym.

§ 3. Zakres usługi, cennik
 1. Zakres usług bezpłatnych może zostać w dowolnym momencie zmieniony.
 2. Zakres usług płatnych zależny jest od rodzaju wybranego abonamentu i opisany na stronie cennik.

§ 4. Reklamacje
 1. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać elektronicznie na adres biuro@checkin-qr.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 3. W przypadku rezygnacji z korzystania z Serwisu przed końcem opłaconego okresu abonamentowego użytkownikowi nie przysługuje zwrot pobranej należności. Użytkownik ma możliwość przetestowania wszystkich funkcji w wersji bezpłatnej.

§ 5. Prywatność i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Radeal sp. z o.o. z siedzibą ul. Fiołkowa 1, 32-091 Michałowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 945217173, numer KRS: 0000449093.
 2. Radeal sp. z o.o. na podstawie zgody Klienta przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Jakiekolwiek dane wprowadzone do serwisu wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usługi.
 4. Radeal sp. z o.o. zapewnia ochronę tych danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL.
 5. Użytkownik sam decyduje o treściach wprowadzane do systemu dotyczących korzystania usługi (dane hostów, dane uczestników wydarzeń) i przetwarza je zgodnie ze specyfikacją uslugi.
 6. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i żądania usunięcia jego danych osobowych.
 7. Serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies.
 8. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 9. Masz możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby nie zapisywała ona plików cookie.
 10. Serwis korzysta z funkcji reklamowych i Google Analytics. Oznacza to możliwość zapisywania plików cookie przez dostawców zewnętrznych (takich jak Google Analytics), innych własnych identyfikatorów, plików cookie firm zewnętrznych (takich jak DoubleClick) i innych identyfikatorów firm zewnętrznych. Możesz zrezygnować z funkcji reklamowych Google Analytics, np poprzez skorzystanie z narzędzia blokowania reklam Google Analytics.
§ 6. Ograniczenie odpowiedzialności
 1. Właściciel nie gwarantuje prawidłowego i ciągłego działania Serwisu na Twoim urządzeniu. W przypadku nieprawidłowego działania należy zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. Właściciel nie odpowiada za jakiekolwiek efekty czy szkody wynikłe z użytkowania Serwisu (pośrednie lub bezpośrednie), utratę zysków, utratę informacji, i jakiekolwiek inne straty. Także z powodu przerw lub chwilowego braku działania Serwisu.
§ 7. Uwagi końcowe
 1. Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu prosimy zgłaszać na adres biuro@qr-online.pl

Regulamin wchodzi w życie dnia 01.08.2016 roku. Ostatnia zmiana 25.05.2018