POMOC. KORZYSTANIE Z USŁUGI

Uruchamianie usługi, konfiguracja podstawowa

Nie, trwa kilkanaście sekund. Wystarczy wprowadzić Twój adres e-mail oraz hasło aby rozpocząć pracę z systemem.

Uczestnicy to osoby biorące udział w jednym wydarzeniu. Tyle osób może jednocześnie zostać zaproszonych, czy dopisanych do listy gości i obsłużonych przez system. W zależności od wielkości Twoich eventów, będziesz mógł wybrać odpowiedni abonament. System zawsze uruchamia się z bezpłatnym, startowym abonamentem, gdzie masz możliwość sprawdzenia pełnej funkcjonalności. Następnie, jeżeli Twoje potrzeby są większe - możesz wybrać inny abonament.

Obsługa wydarzeń

Baza kontaktów to rejestr uczestników różnych wydarzeń. Dodając nowego uczestnika do wydarzenia decydujesz czy ma on trafić także na listę "Kontaktów". Ułatwia to przyszłe dodawanie stałych uczestników do wydarzeń (np. jeżeli działasz jako stowarzyszenie, czy grupa zamknięta).

Kontakt posiada także własny kod QR - wizytówkę. Jeżeli tworzysz wydarzenie o typie "otwartym", to osoba z listy kontaktów przez taki kod uzyska dostęp do wydarzenia, zostanie automatycznie dopisana i odnotuje się jej obecność.

Wydarzenie to dowolne, zorganizowane spotkanie, np. konferencja, spotkanie członków klubu, impreza firmowa czy bal sylwestrowy. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest szybka kontrola dostępu na wejściu i rejestracja obecności uczestników.

Uczestnicy zapisani na wydarzenie otrzymują (poprzez e-mail lub SMS) specjalny kod QR - wejściówkę. Który po sczytaniu telefonem z naszą aplikacją sprawdza dostępność osoby do imprezy i odnotowuje jej obecność w czasie rzeczywistym.

Inny rodzaj dostępu (np. do spotkań dla stałych członków klubu, akcjonariuszy itp.) uzyskuje się poprzez uczestnika osoby do Bazy kontaktów. Wówczas można wygenerować stały kod QR - wizytówkę, który da dostęp tej osoby do wszystkich organizowanych wydarzeń.